VIZIJA


  • Išsaugokim mūsų miškus vizija yra išsaugoti Lietuvos miškus mums ir mūsų vaikams. Taipogi sujungti išlikusius miškus su ne miško paskirties žemėmis, kurias pavertus mišku viską apjungti į bendrą miško masyvą-parką. Pirkti Lietuvos miškus jų išsaugojimui. Taip pat pirkti ne miško paskirties žemę ir paverti ją mišku. Visus šiuos miškus ir naujai sukurtus miškus apjungiant į vieną bendrą masyvą.
  •  Išsaugokim mūsų miškus vizija naujas parkas Lietuvoje kurio plotas sudarytų bent dešimt tūkstančių ar daugiau hektarų. Su galimybe mūsų vaikams ar anūkams kadanors turėti savo Lietuvos Sengirę.
  • Viešoji įstaiga „Išsaugokim mūsų miškus“ planuoja visais būdais rinkti lėšas miškų Lietuvoje išsaugojimui. Per paramą, projektus, renginių organizavimą, steigiant įmones, kurių pelnas būtų skiriamas miškams.