•  Specialistų nuomone Sengire laikomas miškas nemažesnio kaip 10 tūkstančių hektarų ploto. Lietuvoje Sengirių nebeliko, liko tik jų požymių turinčių miškų. Ekosistemos stabilumui reikalingi didesni miškų masyvai. Vis dažniaus susiduriam su klimato kaitos problemomis: sausrom, šiltėjančiom žiemom, erkių gausėjimu ir kitais padariniais. Paskutiniais tyrimais nustatyta, kad nuo klimato kaitos labiausiai Europoje nukenčia Lietuva, o mes ir toliau beatodairiškai naikinam mūsų miškus.
  • Kitose valstybėse jau senai egzistuoja judėjimai, kurie užsiima natūralios gamtos: miškų, žemės, kraštovaizdžio išsaugojimu. Tam net atsirado terminas konservacija. Lietuvoje kolkas nėra kas užsiima tokia veikla. Ir ne tik kad nėra, bet, pagal paskutinius įvykius, panašu kad viskas kaip tik atvirkščiai. Parkai, alėjos, miškai, gyvūnai, visa natūrali gamta Lietuvoje, panašu, yra naikinami. Viešosios įstaigos „Išsaugokim mūsų miškus“ tikslas yra išsaugoti Lietuvos miškus mums ir mūsų vaikams. Ką mes paliekam po savęs? Prisidėkit prie mūsų ir kiekvieną kartą atėję į mišką, jūs galėsit jausti, kad ir jūs prisidėjote prie viso to.